VŠESTRANNÁ POHYBOVÁ PŘÍPRAVA

„Nejzákladnější pohybová aktivita, která maximálně podpoří správný a zdravý vývoj všech děti“ 

Naše cíle:

 • zdravý vývoj po fyzické i psychické stránce
 • rozvíjíme pohybovo-technické schopnosti
 • zlepšíme motorické dovednosti
 • formujeme charakter osobnosti
 • budujeme sebedůvěru a sebemotivaci
 • učíme sebedisciplíně a cílené koncentraci
 • vedeme ke vzájemnému respektu a smyslu Fair play

Podpoříme:

 • správné držení těla
 • rozvoj síly, rychlosti ohybnosti,
  koordinace, motoriky, kondice a základních lokomočních projevů
 • zdravý vývoj páteře a plosek noh
 • osvojení si správných pohybových vzorů
 • radost z pohybu
 • týmového ducha

„Cvičení rozvíjí pohybovou gramotnost, utváří nejvhodnější podmínky pro zdravý vývoj organismu, podporuje pohybové vzory, podle vývojové kineziologie a to vše je přizpůsobené fyzické i psychické stránce dítěte“

Pro děti od 7 do 10 let
 • rozvoj pohybové gramotnosti
 • zdravotní cvičení pro ideální funkčnost páteře a chodidel
 • rozvoj koordinace,ohybnosti, rychlosti, síly a vytrvalosti
 • základní pohybové vzory
 • základní atletické a gymnastické prvky
 • pohybové hry
 • modifikované překážkové dráhy
 • cvičení s vlastní váhou
 • cvičení na gymnastických míčích
 • cvičení na balančních podložkách
 • aktivní regenerace
 • všechny tréninky podporují zdraví
 • cvičení probíhá hravou a zábavní formou
 • maximálně 10 dětí v skupine
Pro děti od 10 do 14 let
 • rozvoj pohybové gramotnosti
 • zdravotní cvičení pro ideální funkčnost páteře a chodidel
 • rozvoj síly, rychlosti,koordince, ohybnosti a vytrvalosti
 • rozšiřené pohybové vzory
 • pokročilejší atletické a gymnastické prvky
 • pohybové hry
 • modifikované překážkové dráhy
 • cvičení s vlastní váhou
 • cvičení na gymnastických míčích
 • cvičení na balančních podložkách
 • cvičení s jednoduchými funkčními pomůckami
 • kruhový trénink
 • aktivní regenerace
 • všechny tréninky podporují zdraví
 • cvičení probíhá hravou a zábavní formou
 • maximálně 10 dětí v skupine