VŠESTRANNÁ POHYBOVÁ PŘÍPRAVA

Nejzákladnější pohybová aktivita, která maximálně podpoří zdraví, rozvoj a radost z pohybu u všech dětí. Učíme se milovat pohyb a díky cvičení vytváříme nejvhodnější podmínky pro zdravý vývoj organismu, psychickou pohodu a budování sebedůvěry.

SPECIALIZOVANÁ POHYBOVÁ PŘÍPRAVA

Skupinový kondiční trénink pro mládež pro podporu zdraví a zlepšení síly, rychlosti, výbušnosti, vytrvalosti, koordinace, mobility. Aktivita je vytvořená pro skupiny maximálně 10 osob ze stejného sportovního odvětví nebo se stejným cílem.