I.N.D.Y.

„INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK PRO DĚTI, KTERÉ TOUŽÍ PO ZDRAVÍ A ÚSPĚCHU“

KONDICE
 • rozvoj pohybové gramotnosti
 • rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti, koordinace, mobility, stability, hrubé i jemné motoriky
 • komplexní kondiční trénink
 • podpora motorických dovedností
 • stimulace pohybových schopností
 • progres základních fundamentálních pohybů
REGENERACE
 • aktivní forma cvičení a uvolňování s regeneračními pomůckami
 • pěnové válce, masážní pomůcky, minibands & powerbands, terabands, kineziotaping, stretching, jóga
 • učíme se, jak svépomocně urychlit regeneraci a udržet se ve správném nastavení
KOMPENZACE
 • rovnoměrný rozvoj svalových skupin ve všech směrech
 • cvičení s vlastní váhou těla s nejlepšími funkčními pomůckami pro děti
 • rozvíjíme pohyb, který dodává smysluplnost při běžných i sportovních činnostech
 • vhodné pro mladé sportovce, kteří se věnují jednostrannému sportu
ZDRAVÍ
 • Vývojová kineziologie – aplikace diagnosticko-terapeutického konceptu, který zabezpečí správne zapojení svalových řetězců a odstraní chybné držení těla, bolesti kloubů, vpadlý hrudník a nesprávné zakřivení páteře 
 • FUNKČNÍ NOHA – cílem je dosáhnout ideální funkčnost nohy, posílit oslabení svalů a vazů nožní klenby, odstranit špatný nášlap, bolesti pat, vpadlé kotníky, které negativně ovlivňují postavení celého těla

„ZDRAVÍ MÁME JEDNO, PĚSTUJME HO OD MALA“

 • zdravý vývoj po fyzické i psychické stránce
 • formujeme charakter osobnosti
 • budujeme sebedůvěru a sebemotivaci
 • učíme sebedisciplíně a cílené koncentraci při aktivitách
 • všechny tréninky podporují zdraví, správný posturální vývoj, správný vývoj páteře a plosek noh
 • cvičení probíhá zábavnou formou
 • základní a rozšířené pohybové vzory
 • pokročilejší atletické a gymnastické prvky
 • pohybové hry
 • modifikované překážkové dráhy
 • cvičení s vlastní váhou
 • cvičení na gymnastických míčích
 • cvičení na balančních podložkách
 • cvičení s funkčními pomůckami
 • kruhový trénink
 • dechová cvičení

KDE A KDY ?
Všechno důležité si přejdeme osobně po telefonické domluvě.
Přizpůsobíme harmonogram vašim aktivitám a dohodneme všechny detaily.
Těším se na naši spolupráci.