M.I.M.O.S.

JEDINEČNÝ KONCEPT PRO SPORTOVCE, KTERÝ PŘINÁŠÍ NEJEFEKTIVNĚJŠÍ PRVKY V POHYBOVÉM A MENTÁLNÍM ROZVOJI

POHYB
 • rozvoj pohybové gramotnosti
 • rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti, koordinace, mobility a stability, hrubé i jemné motoriky
 • specializovaný kondiční trénink pro konkrétní sport
 • stimulace pohybových schopností
 • rozvoj motorických dovedností
 • progres základních fundamentálních pohybů
 • kompenzační cvičení
 • používáme nejlepší pohybové metody
REGENERACE
 • aktivní forma regenerace s regeneračními pomůckami
 • doplňkové regeneračno-pohybové aktivity
 • učíme se, jak si svépomocně urychlit regeneraci a udržet tělo ve správném nastavení
 • klademe důraz na kvalitní spánek
ZDRAVÍ
 • VÝVOJOVÁ KINEZIOLOGIE – diagnosticko-terapeutický koncept, který zabezpečí správnou funkčnost organismu a odstraní chybné držení těla, vpadlý hrudník, nesprávné zakřivení páteře, bolestí kolen, kyčlí a ramen
 • FUNKČNÍ NOHA – cílem je dosáhnout ideální funkčnost nohy, odstranit špatný nášlap, bolesti pat, vpadlé kotníky a posílit oslabenou klenbu plosky nohy
 • VÝŽIVA – odborné vedení při tvorbě jídelníčku a doporučení ve stravování
PSYCHIKA
 • tréninky mentální připravenosti
 • mentální koučink se dostává do povědomí čím dál více a my víme, že děti potřebují mít v trenérovi přítele, který stojí za jejich zády v každém okamžiku a potřebují si s ním proskákat všechny emoce a naučit se s nimi pracovat
NENÍ TO JENOM O DŘINĚ. S VAŠIMI DĚTMI BUDEME CVIČIT, MLUVIT, STŘETÁVAT SE MIMO TRÉNINKŮ, STARAT SE O NĚ, VÉST JE A VE SPOLUPRÁCI S VÁMI JE VYCHOVÁVAT
 • zdravý vývoj po fyzické i psychické stránce
 • formujeme charakter osobnosti
 • budujeme sebedůvěru a sebemotivaci
 • učíme sebedisciplíně a cílené koncentraci při aktivitách
 • všechny tréninky podporují zdraví
 • správný posturální vývoj
 • správný vývoj páteře a plosek nohou
 • cvičení probíhá zábavnou formou
 • základní a rozšířené pohybové vzory
 • pokročilejší atletické a gymnastické prvky
 • pohybové hry
 • kruhový trénink, silový a rychlostní trénink
 • modifikované překážkové dráhy
 • cvičení s vlastní váhou
 • cvičení na gymnastických míčích
 • cvičení na balančních podložkách
 • cvičení s funkčními pomůckami
 • dechová cvičení

STAROSTLIVOST, KTEROU NIKDE JINDE NENAJDETE

MOŽNOST TRÉNOVAT I U VÁS DOMA

KDE A KDY ?

Všechno důležité si projdeme osobně po telefonické domluvě. Přizpůsobíme harmonogram k tréninkovému procesu a dohodneme všechny detaily. Těším se na naši spolupráci.